SPORTSBRANCHEN DK

Sportsbranchen Dk organiserer den danske sportsbranches aktører.


Medlemsstruktur i Sportsbranchen Dk - to kategorier af medlemmer.

 

A-medlemmer: 

Branchens kendte og betydende mærkevareleverandører.

 

B-medlemmer:

1. Leverandører af handelsvarer/omsætningsvarer

Denne gruppe består af branchens små eller meget specialiserede leverandører af handelsvarer.

 

2. Leverandører af forbrugsvarer og serviceydelser

Denne sektion består af brancherelaterede udbydere af produkter, der er vigtige for branchens virke og funktion i dagligdagen. Uden denne gruppe leverandører kunne branchen ikke fungere.

 

Kædeadministrationer:

Denne sektion består af kædeadministrationer, både kapitalkæder og frivillige butikskæder.

 

Sportsbutikker:

Denne sektion består af danske sportsbutikker uanset andre tilhørsforhold.


Historie

Forfattet af Preben Boas, januar 2009

Foreningens historie fortoner sig i en vis grad i fortidens glemsel, da Foreningen ikke er i besiddelse af dokumenter, der kan understøtte historien, men research og undertegnedes erindringer danner grundlag for nedenstående.

Foreningen af Danske Grossister i Sportsartikler blev stiftet 1. februar 1939 på initiativ af en meget aktiv handelsmand og eventyrer – Morten Martens (MM), som, da Foreningen blev etableret, var indehaver af 2 virksomheder, der var tilknyttet sportsbranchen – Britagent og Simon E. Knudsen & Co.

 

Morten Martens
MM blev født på Mortens Dag 1884 og voksede op blandt det bedre borgerskab i Charlottenlund som nummer ni i en børneflok på 10. Morten kom i handelslære i faderens firma, Atlas A/S, og efter endt læretid blev det til en lærerig stilling i det private bankhus D.B. Adler & Co. Interessen for den finansielle sektor var skabt, og efter en kort soldatertid tog MM til London for at prøve lykken i et stock-broker firma. Men trods gode anbefalinger og introduktionsskrivelser var drømmen om at blive broker i London i 1906, hvor depression og udpræget arbejdsløshed var udbredt, ikke mulig at realisere. I stedet havnede MM som Bookkeeper hos Otto Mønsted Ltd. Eventyrlysten bragte efterfølgende MM til Rusland, hvor han fra skiftende adresser i Sibirien reviderede SIBICO’s mange filialers økonomier gennem en 7-årig periode. MM nåede sammen med to kompagnoner at etablere selvstændig virksomhed, Popoff, Martens og Dantzer, men situationen i Sibirien efter 1. verdenskrig med ustabilitet, gidseltagninger, korruption m.m. betød, at MM med sin russiske frue og to små døtre besluttede at vende tilbage til København. I 1922 købte MM det kun 1 år gamle Britagent (The British Industries Agencies). Tiderne var med MM, som nybegynder i sportsbranchen. De ældre firmaer lå efter 1. verdenskrig underdrejet med dyrt indkøbte varelagre, og derfor ekspanderede Brigtagent hurtigt i et ellers stærkt faldende marked. I 1927 gav firmaet Simon E. Knudsen & Co op, og MM overtog firmaet, som blev videreført sideløbende med Britagent. I 1929 stoppede V. Klitgaard & Co., et andet af datidens sportsfirmaer, og MM købte hele varelageret. Senere – ved 2. verdenskrigs afslutning – blev MM også direktør og medejer af Dansk Silva A/S, der på licens producerede og forhandlede de verdensberømte SILVA-kompasser. Mellemkrigsårenes trængsler betød, at handelsvirksomheder i stigende omfang havde brug for støtte til import og eksport, og dette betød, at mange virksomheder samt ejere engagerede sig i organisationsarbejde, også Morten Martens. Via sit ejerskab af to virksomheder i sportsbranchen involverede MM sig i Danske Importagenters Forening, hvor han i 30’erne beklædte formandsposten gennem 3 år.

 

Foreningen af Danske Grossister i Sportsartikler
På Morten Martens initiativ blev Foreningen af Danske Grossister i Sportsartikler stiftet 1. februar 1939. MM blev Foreningens første formand, og han forblev på posten gennem 11 år. Efterfølgende blev MMs daværende meddirektør i SEKO, Carl Olsen, formand for Foreningen. Simon E. Knudsen & Co. blev i 1953 omdannet til SEKO A/S, som MM ejede sammen med sine børn, og hvor den eneste søn Martin var prokurist sammen med Foreningens senere formand Kaj Rasmussen.


Foreningen af Danske Fabrikanter og Grossister i Sportsartikler
Sideløbende med Grossisterne havde datidens fabrikanterne af sportsartikler en forening. Engang i 1950’erne blev de 2 foreninger enige om en fusionering til Foreningen af Danske Fabrikanter og Grossister i Sportsartikler. Fabrikantforeningens advokat Niels Albert Jørgensen fortsatte som den nye forenings sekretær, og hans kontor på Rådhuspladsen i København forblev Foreningens officielle adresse. Simon E. Knudsen & Co/ SEKO A/S fik gennem de første mange år utrolig indflydelse på Foreningen helt frem til 1981.

 

Kaj Rasmussen SEKO A/S
Kaj Rasmussen købte firmaet SEKO A/S i 1971 efter en årrække som prokurist og direktør. Kaj Rasmussen var Foreningens formand i en årrække. Pga. af sygdom overlod Kaj Rasmussen hovedansvaret i SEKO A/ S til sønnerne Carsten og Mogens i slutningen af 1970’erne. To af SEKO’s mest betroede medarbejdere, Gert Madsen og Peter Thornbjerg forlod SEKOs store aktiv – filialen i Jylland – i slut 1970’erne, og dette blev begyndelsen til enden. SEKO A/S gik konkurs i 1981. Kaj Rasmussen døde i 1999.


Poul Schlie, Select Sport A/S
Poul Schlie var Foreningens respekterede formand i 1970’erne. Poul Schlie var kompagnon med legendariske Eigil Nielsen i Select Sport A/ S. En skattesag og efterfølgende fængselsophold satte en stoppper for Pouls virke som formand for Foreningen, og samtidig gik kompagniskabet med Eigil Nielsen i stykker. Poul Schlie var en af primus motorerne i arbejdet med at få etableret Sportsbranchens Fællesråd, som op gennem 1980’erne for alvor markerede sportsbranchen i forhold til omverdenen. I dag husker flere Sportsbranchens Fællesråd for den ledelsesuddannelse, som blev etableret og gennemført sidst i 1980’erne. Flere markante branchefolk har gennemgået ledelsesuddannelsen med succes. I slutningen af 1970’erne begyndte tilslutningen til de frivillige kæder at accelerere. Sport-Master blev etableret. Poul Schlie var med i udviklingen af et af leverandørernes modtræk – den leverandørstyret kæde – ’Sportsringen’ som på kort tid fik cirka 135 butikkers tilslutning. Desværre fik kæden en kort levetid bl.a. pga. manglende respekt for det pris- og avancestop, regeringen havde etableret, og da Sportsringen lukkede i 1983 fik de øvrige frivillige kæder, Intersport og Sport-Master, for alvor tilgang, og samtidig blev spiren lagt til ’Din Sports Partner’ – nuværende Sportigan, der blev født sidst i 1980’erne.


Carsten Bille Rasmussen, SEKO A/S
Carsten Bille Rasmussen blev formand i 1980, men han måtte hurtigt aflevere formandsstolen igen, da SEKO A/S gik konkurs i 1981.

 

Niels Erik Klemmensen, Frandsen Sportswear A/S
Niels Erik Klemmensen blev 1980’ernes formand i Foreningen af Danske Fabrikanter og Grossister i Sportsartikler. I "Klemme"s regeringstid eksploderede sportsbranchen – alle byer med mere end 1000 indbyggere måtte have en sportsforretning, og en besværlig godkendelsesprocedure af nyetablerede sportsbutikker blev sat i værk – alle nye skulle igennem Leverandørforeningens ’si’. De mange nye butikker samt branchens generelle optur stillede samtidig større og større krav til sælgernes effektivitet, præsentation m.m., og "Klemme" var via 10 leverandørers omrejsende ’udstillingscirkus’ med i etableringen af sportsbranchens egen messe Sportex, som blev en realitet på foranledning og i tæt samarbejde med Nord Fair A/S. Klemme var, som de øvrige formænd i Foreningen, en travl mand, men også den eneste ’flyvende’ formand. Klemme havde sit eget fly parkeret i Herning Lufthavn, og formanden var selv ’chauffør´ i cockpittet, og i hele formandsperioden skabte Klemme "frygt og usikkerhed" i luftrummet over det meste af Europa. Læs i øvrigt efterfølgende historie om Frandsen Sportswear A/S.


Ole Larsen, Gyfa A/S
Ole blev næste frontfigur i en periode, hvor et generationsskifte med yngre og nye kræfter trængte sig på. Ole blev, efter en længere periode i bestyrelsen, presset ind på formandsposten for en aftalt periode på et år. En proces, der handlede om fornyelse, blev sat i gang, og opgøret med tidligere tiders ’kaffeklub’ var startet.


Sportsbranchens Leverandørforening
I 1988 ændres Foreningens navn til det mere tidssvarende Sportsbranchens Leverandørforening, og Foreningen fik sit første logo. En ny tid var i gang med store visioner og ønsker til fremtiden.

 

Helge Petersen, Newline A/S
Helge Petersen blev Sportsbranchens Leverandørforenings første og sidste formand – indtil videre. Helge Petersen førte Foreningen ind i en ny æra, og han blev eksponent for den ’revolution’, der skabte grundlaget for Foreningens nuværende platform. Nyt navn, nyt logo, nye vedtægter, nyt sekretariat, ny fuldtidsansat forretningsfører og nye medlemmer. Med Helge Petersen i førersædet var vejen afstukket til en mere indflydelsesrig og betydende interesseorganisation i sportsbranchen – Sportsbranchens Leverandørforening. Helge Petersen ydede sideløbende med sit engagement i Foreningen en værdifuld og dybt engageret indsats i Sportsbranchens Fællesråd, og han var en af de største motorer i de 2 lederuddannelser, som Sportsbranchens Fællesråd nåede at gennemføre, inden uenighed om økonomi lukkede Fællesrådet. Helge var ’mand for sin hat’ og en formand, der kunne tale et sprog, alle kunne forstå. Samtidig gik Helge, som gammel jægersoldat, aldrig af vejen for et raskt lille verbalt slagsmål. Siden Helge Petersens afgang har Foreningens generalforsamling valgt at lade bestyrelsen arbejde som forretningsudvalg uden formand.

 

Nogle af Foreningens bestyrelsesmedlemmer medlemmer gennem tiderne

Carsten Rasmussen Simon E. Knudsen A/S - 1981
K.A. Ernst, Berri Sport A/S - 1986
Mogens Bille Rasmussen, Guldmanns Eftf. A/S - 1985
N.E. Klemmensen, Frandsen Sportswear A/S
Ole Larsen GYFA A/S
K.W Larsen, Dunlop A/S - 1986
HC Ernst, Berri Sport A/S
Gert Bachmann, Scanimp ApS
Peter Afzelius, Sportgoods A/S 1886 
Preben Boas, J. Hammergaard Hansen Sport A/S 1987 - 1995
Helge Petersen Newline A/S
Torben G. Espersen, Guldmanns Eftf. A/S 1984 - 1986
Gert Madsen, MT Sport A/S - 1987
Ole Meldal, SANO Sport ApS 1987 - 1987
Einar Hansen, Tretorn A/S 1988 - 1991
Heinrich Kipp, HH Sportswear A/S
Peter Thornbjerg, MT Sport A/S
Erik N. Andersen, NS System A/S 1989 - 2008
Steen Hummeluhr, RDK A/S 1988 - 1993
Kristian Wulff, Nike Denmark ApS 1989 - 1992
Henrik Slot Nielsen, HH Sportswear A/S 1996 - 1999
Kim Nielsen, Select Sport A/S 1994 - 2002
Henning Weiss, Helly Hansen A/S 1993 - 2003
Henrik Farhenholtz, Hemaki Trading A/S og Playtime Sport A/S 1994 - 2007
Peter Bedsted, Tretorn A/S - PUMA /A/S 1999 - 2015 
Ole Jensen, Nike Denmark ApS 2002 - 2013
Morten Vernon, Vernon Sport ApS 2003 - 2015
Lars Stigmo, Amer Sports 2007 -
Torben Pedersen, torbenp.dk 2008 -
Per Rasmussen, Converse scandinavia A/S 2014 - 
Lars Ryslev, Fenix Outdoor AB 2015 -

 

Ansatte i Foreningen

1947 - 1988 Sekretær advokat Niels Albert Jørgensen
1988 - 1995 Forretningsfører Stig Dresling
1996 - 2016 Direktør Preben Boas
1998 - 2005 Sekretær Vibeke Brockstedt
2002 - 2005 Sekretær Helle Westh
2005 - 2007 Sekretær Ida Albrechtsen
2005 - 2010 Sekretær Jessie Leisner
2007 - Marketingsansvarlig Maria Fersner
2010 - Sekretær Elsebet H. Gravesen
2017 - Direktør Dan Holmgren

 

email: admin@sportsbranchen.dk